Помощ

Отказ на резервация

Как мога да откажа резервация?

Можете да откажете резервация по всяко време преди началото на наема. За да откажете резервация:

 1. Отидете на вашите наеми
 2. Предстоящи наеми
 3. Виж резервацията => Откажи

Връща ли ми се резервационната такса ако откажа резервацията?

Ако откажете резервацията до седмица преди наема, резервационната такса ще ви бъде възстановена.

Какво се случва ако наемодателят откаже резервацията?

Ако резервацията ви бъде отказана от собственика ще имате две възможности:

 • Да направите нова резервация
 • Да ви възстановим средствата

Какво се случва ако наемодателят ме информира че превозното средство, което съм резервирал не е налично, но има алтернатива?

Дори и при вече направена резервация имате възможност да приемете или откажете предложението на собственика да ползвате алтернативен вариант

Преди да платите за резервация

Ако не сте потвърдили резервацията и собственикът ви предлага оферта различна от тази която сте обсъждали, можете да приемете новата оферта или да потърсите друго предложение. Не сте длъжни да приемате новото предложение, но бъдете сигурни че сте уточнили това преди да направите резервация.

След като вече сте платили

Ако наемодателят ви предложи да ползвате друго друго превозно средство от това което сте резервирали и сте съгласни с това, откажете настоящата резервация и резервирайте другото предложение. Разгледайте добре описанието и снимките на новото предложение преди да направите новата резервация.

 

Плащане

Какви методи на плащане приема Каршеринг?

Плащането на резервационната такса може да бъде извършено с карта или по банков път.

Мога ли да платя с всяка валута?

При плащане с карта можете да платите с всякаква валута, картовите оператори в България ще превалутират плащането в лева.

При плащане по банков път можете да платите само в български левове.

Мога ли да ползвам друг метод на плащане?

Към момента не предлагаме методи на плащане различни от картово разплащане и плащане по банков път

Мога ли да променя метода на плащане след като вече съм избрал

Ако сте направили запитване за резервация, но наемодателят не е отговорил, можете да откажете резервацията и да направите ново запитване с различен метод на плащане.

Методът на плащане не може да бъде променян ако резервацията е вече потвърдена

Как е образувана цената на резервацията?

Крайната цена на резервацията се състои от два фактора:

 • Цената определена от собственика на превозното средство за наем/ден
 • Резервационната такса на Каршеринг

Кога плащам за резервацията?

Резервационната такса се заплаща след като пуснете запитване и получите потвърждаване от собственика, че можете да  ползвате превозното средство за избраният период.

След потвърждението от собственик ще получите съобщение в Каршеринг и уведомителен имейл с линк за плащането чрез който можете да заплатите резервацията.

Можете да заплатите резервацията и чрез:

 1. Вашите наеми
 2. Предстоящи наеми => виж резервацията
 3. Плати таксата

Остатъкът от сумата по резервацията се заплаща на собственика при началото на наема.

Можете да видите каква част от сумата се заплаща на Каршеринг и каква на собственика при резервирането на превозното средство.

 

Депозит

Депозитът е парична сума, която потенциалния наемател предава на собственика на автомобила по посочен от него начин (в брой, чрез банков превод) при приемо-предаването на автомобила, който го задържа до края на споделянето на автомобила и служи за залог с цел покриване след края на споделянето на обезщетения за евентуални вреди, допълнителни такси и разходи за споделяне на автомобил, които са за сметка на наемателя.

Сумата на депозита се определя по размер и се обявява от собственика в профила на автомобила в Carshаring.bg.

Депозита се връща от собственика на автомобила след приключване на споделянето, ако не е констатирано причиняване на вреди, други такси и разходи, които са за сметка на наемателя.

 

Помощ с резервацията

Какво да правя ако нещо не е така както съм очаквал?

Потенциалният наемател, направил заявка за резервация, може да откаже да наеме съответния автомобил, ако след изпитване или проверка установи, че състоянието му не отговоря на изискванията за безопасно управление и на изискванията на Закона движение по пътищата.

В този случай  потенциалният наемател анулира заявката за резервация, като посочва обективните причини за отказа си и има право на възстановяване на предплатените суми за споделяне на автомобила.

Не мога да се свържа със наемодателя, какво да правя?

Ако не можете да се свържете с наемодателя, опитайте следното:

 • Изпратете съобщение по имейл, телефон или чрез системата за съобщения на Каршеринг
 • Изчакайте известно време, възможно е собственикът да няма достъп до Интернет

 

За допълнителни въпроси, моля пишете ни на info@carsharing.bg