Откъде мога да взема автомобил?

Откъде мога да взема автомобил?

Откъде мога да взема автомобил?

            Автомобилът се взима от адрес, който е предварително уговорен със собственика при резервирането му. Спазването на първоначално уговорените час и място са важни, защото нарушаването им може да навреди на плановете на собственика на автомобила, за когото отдаването на автомобили под наем не е основна дейност. Все пак, при необходимост, последващa промяна на часа и адреса на получаване на автомобила може да се уговори по телефона, но е важно това да се случи не по-късно от един ден преди началото на наема. В противен случай собственикът на автомобила е в правото си да откаже конкретната резервация.